Kernraad Wognum - Laat je stem horen!

De gemeente Medemblik heeft de Kernraad van Wognum als proefproject uitgekozen om de door iedereen zo vurig gewenste burgerparticipatie vorm te geven. Hierbij is het heel belangrijk dat de gemeente de inwoners van Wognum in een zo vroeg mogelijk stadium betrekt bij de plannen. In de praktijk gebeurt het nog steeds veel te vaak dat de gemeente de bewoners uitsluitend informeert als de plannen reeds zijn ontwikkeld en alleen nog maar uitgevoerd moeten worden. Juist dan is het vaak niet meer mogelijk om de inhoud van de plannen nog te wijzigen. Bij burgerparticipatie is het juist van het grootste belang om in een zo vroeg mogelijk stadium bewoners te betrekken bij plannen om zo het resultaat van die plannen in de gewenste richting te leiden. De Kernraad Wognum heeft tot doel het behouden en versterken van een duurzame leefomgeving voor de inwoners van de dorpskern Wognum. Het is een stichting die geheel uit vrijwilligers bestaat, politiek onafhankelijk is en uitsluitend het algemeen belang dient. De Kernraad Wognum is een officieel adviesorgaan voor de gemeente Medemblik. Een goede samenwerking voorkomt misverstanden en daarom zijn de afspraken tussen de gemeente Medemblik en de kernraad vastgelegd in een convenant. De kernraad is echter geen gemeenteraad en ook geen verlengstuk daarvan.